top of page
1344_f811fa33a5b56d0a50ac530640ed5ee5.jp
ISO 9001:2015

מדיניות האיכות של המשרד מותאמת לשאיפתו להעניק ללקוחותיו שירות ברמה הגבוהה ביותר. ביסוד מדיניות האיכות של המשרד מונחים כללי ההתנהגות המקצועית החלים על רואי חשבון בכלל ועקרונות גילוי דעת מספר 67 של לשכת רואי חשבון בישראל ות"י ISO 9001:2015 בפרט.

 

בהתאם לעקרונות אלו, המשרד:

 

 

 • יערך למתן שירות בהתאם לדרישותיו ולצרכיו המיוחדים של הלקוח, תוך שמירה על אי תלות והערכת הסיכונים הכרוכים במתן השירות.
   

 • יקפיד על התנהגות הולמת מצד הצוות המקצועי, ובכלל זה שמירה על מידות היושר, ההגינות והמוסר בכל פעולה.
   

 • ינהל צוות עובדים בעלי הכשרה מקצועית מקיפה וראויה.
   

 • יבטיח עדכון שוטף של הצוות המקצועי בהתפתחויות חדשות במקצוע.
   

 • יפקח על ביצוע שירותי ראיית החשבון בהתאם לתקנים המקובלים.
   

 • יקיים מעקב לבחינת היישום הנאות של נהלי בקרת האיכות במשרד.

 

יישום מדיניות זו יתבצע תוך ייעול מתמיד של תהליכי העבודה, מכוונות לצרכי הלקוח ובחינה מתמדת של שביעות הרצון מתפקודו המקצועי של המשרד. התנאי הבסיסי לכך שמדיניות איכות זו תקוים הלכה למעשה הנו הבנת המדיניות ויישומה על ידי כל עובדי המשרד בכל עת.

bottom of page