top of page
אודותינו

לרשות המשרד עומדים רואי חשבון שכירים, מתמחים, כלכלנים, מבקרי פנים ועובדי חשבונאות מיומנים ומנוסים, בהם בעלי וותק של 10 שנות ניסיון מקצועי ויותר. שותפי ועובדי המשרד צברו ידע וניסיון עשיר במגוון רב של תחומים.

בין תחומי ההתמחות שלנו:

 

  • ביקורת ועריכת דו"חות כספיים, ביקורת פנים, ביקורות מיוחדות, יעוץ ותכנון מס  של חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, חברות הנסחרות בארץ ובחו"ל, חברות עירוניות, עיריות ומועצות מקומיות, עמותות, מלכ"רים, גופים ציבוריים ושותפויות במגזרי המשק השונים.

 

  • ניתוח כלכלי, בניית מודלים עסקיים, בניית תכניות עסקיות , בניית תקציבים, תכנון, מעקב וניהול של תזרימי מזומנים, בניית קווי אשראי ותכנון השקעות לחברות, אנשי עסקים וגופים כלכליים.

 

  • לווי במסגרת הליכים משפטיים ומתן חוות דעת מקצועית לבית משפט ולמוסדות בוררות, יעוץ וסיוע בהכנת חומרים לקראת ואגב הליך משפטי, עדות מומחה מטעם בית המשפט.
     

  • סיוע בפעילות בינלאומית, הקמת חברות וגופים בינלאומיים, בחינת היבטי מיסוי בינלאומיים,  איתור וסיוע בהשקעות בינלאומיות.
     

  • ניהול כספים, לווי, ייעוץ וייעול לגופים מוניציפאליים שונים, עיריות, סיעות ומפלגות.

 

שותפי המשרד פרסמו בעיתונים כלכליים, היו שותפים לכתיבת ספרים בתחומי הייעוץ לגופים עסקיים והרצו באוניברסיטה ולפני פורומים נוספים.

שותפי המשרד ורואי החשבון השכירים מתמחים ומשתלמים באופן שוטף בתחומים רבים, ביניהם: לימודי תואר שני במשפטים ובמנהל כספי באוניברסיטת בר אילן, לימודי תואר שני במיסים בעסקים במכללה למנהל, הכשרת מבקרי מערכות מידע ממוחשבות CISA, הכשרת מבקרי פנים, פעילות כדירקטורים בחברות ממשלתיות וציבוריות והשתלמויות מקצועיות שוטפות.

 

למשרד סניף ראשי הממוקם בתל אביב וסניף נוסף בחיפה, המציעים שירות בפריסה כלל ארצית.

 

bottom of page