top of page

שותפי המשרד ורואי החשבון השכירים מתמחים ומשתלמים באופן שוטף בתחומים רבים, ביניהם: לימודי תואר שני במשפטים ובמנהל כספי באוניברסיטת בר אילן, לימודי תואר שני במיסים בעסקים במכללה למנהל, הכשרת מבקרי מערכות מידע ממוחשבות CISA, הכשרת מבקרי פנים, פעילות כדירקטורים בחברות ממשלתיות וציבוריות והשתלמויות מקצועיות שוטפות.

ברוך יחזקאלוב
רו"ח

יליד 1956, נשוי ואב לשלושה.
בעל ניסיון מקצועי משנת 1979.

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר אילן.

חבר לשכת רואי חשבון בישראל.

משמש כדירקטור בחברות בתחום האנרגיה והנדל"ן בארץ ובחו"ל.

 

ערן רנאטו יאראק
רו"ח

יליד 1956, נשוי ואב לארבעה.
בעל ניסיון מקצועי משנת 1979.

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר אילן.

תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

חבר לשכת רואי חשבון בישראל.

סא"ל במילואים.

 

bottom of page