top of page

מהקמתה בשנת 1973, צברה הפירמה ידע מקצועי רב ומגוון במגזרי המשק והכלכלה הפרטיים והציבוריים בישראל ובתחומי האקדמיה, המאפשר מתן מענה מקיף ומעמיק לצרכי חברות פרטיות, ממשלתיות, עירוניות וציבוריות, גופים עסקיים, סיעות ומפלגות פוליטיות, מוסדות ללא כוונת רווח ואנשי עסקים פרטיים.

 

תחומי ההתמחות שלנו: ביקורת פיננסית, ביקורת פנים, בקרה וביקורות מיוחדות, ייעוץ בתחומי המיסוי, הכנת מודלים ותוכניות עסקיות, ליווי חברות בפעילותן העסקית ובתהליכי צמיחה והתרחבות, פעילות ומיסוי בינלאומי וכן שירותי חשבות וניהול כספיים הכוללים תמחור, תפעול, תקצוב וליווי כלכלי ופיננסי.

 

bottom of page